Onderzoek voorste kruisband

Er is sinds 2006 een aantal keer voorgekomen dat een handbalster kruisbandletsel heeft opgelopen en hiervoor een reconstructie heeft ondergaan. Het traject na de operatie wordt als een zware revalidatie ervaren. De revalidatie neemt zonder complicaties zes tot negen maanden in beslag. Mede door deze ervaringen is er ook bij de HandbalAcademie extra aandacht gekomen voor kruisbandletsels.

Tijdens de revalidatie wordt er veel aandacht besteedt aan kniespecifieke testbatterijen. Met deze testen is goed in te schatten op welk niveau de speelster in haar revalidatie zit. Zo komt de speelster zo goed mogelijk terug op haar oude niveau. Het begeleidingsteam rond een geblesseerde speelster speelt hierin ook een belangrijke rol. De fysiotherapeut, sportarts, trainer, behandelend orthopeed en de speelster zelf moeten op één lijn zitten en hun programma goed op elkaar afstemmen.

In samenwerking met Dr. Van der Hoeven, orthopedisch chirurg bij BergmanClinics, en Jelle Heisen, fysiotherapeut bij Medicort Sports & Orthopedic Care, heeft het Nederlands Handbal Verbond een testbatterij ontwikkeld om risicofactoren voor voorste kruisbandblessures zoveel mogelijk te beperken. Deze testbatterij wordt uitgevoerd bij speelsters van de HandbalAcademie. Om uiteindelijk tot onderzoek (met cijfers) te komen,  zal deze selectie gedurende een periode van minmaal 5 jaar gevolgd gaan worden.

De testen die Medicort Sports & Orthopedic Care o.a. uitvoeren zijn: het testen van passieve stabiliteit van de knie, het testen van de actieve stabiliteit van de knie d.m.v. kracht- en coordinatietesten, sprongtesten en het beoordelen van bewegingspatronen gericht op landingstechniek en schijnbewegingen.

De ervaring van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat de speelsters een beter afgestemd individueel programma krijgen waarbij er gerichter getraind kan worden om risico's op blessures zoveel mogelijk te beperken. Uitsluiten van blessures is een utopie, maar de ervaring leert dat het beleid dat nu gevoerd wordt tot kansverkleining van blessures leidt.

 

Jelle Heisen